„Stroje, nářadí a mechanizace.”

Časopis o strojích, mechanizaci a nářadí pro zemědělství

kde časopis sehnat

O AGROjournalu

Časopis AGROjournal patří k nejnovějším přírůstkům našeho vydavatelství. Při jeho vzniku jsme tak mohli využít nejen zkušenosti z našich jiných titulů, ale i reflektovat požadavky současných čtenářů. Už od samého začátku tak například souběžně s tištěným časopisem provozujeme internetovou část www.agrojournal.cz, kde přinášíme další doprovodný multimediální obsah. Vůbec nejdůležitější jsou ale publikované informace, které, aby byly věcné a přínosné, připravujeme nejenom se specialisty v soukromém sektoru, nýbrž i ve spolupráci s kvalifikovanou redakční radou, vysokými školami a mnoha jinými odborníky,“ říká zakladatel časopisu Jiří Hejhálek.

Poznejte náš tým

— Jiří Hejhálek

Šéfredaktor
Mobil: +420 777 844 411
Email: jirik@vega.cz

— Věra Hejhálková, DiS.

Zástupkyně šéfredaktora
Mobil: +420 777 844 412
Email: vera@vega.cz

— Milan Jedlička

Redaktor
Mobil: +420 777 844 407
Email: agroportal24h@seznam.cz

Minulá vydání

Časopis Agrojournal vycházející od roku 2014, je zaměřený na stroje a techniku používanou zemědělci v rostlinné i živočišné výrobě, lesníky při pěstování i zpracování dřevní hmoty a technologie pro energetické využití biomasy odpadní i záměrně pěstované. Přináší informace z oborů souvisejících s vývojem, výrobou, prodejem, provozem a údržbou strojů. Časopis se věnuje i problematice výstavby a rekonstrukce objektů souvisejících s hospodářskou činností, včetně jejich provozu a údržby. Technické informace doplňují reportáže z domácích a zahraničních akcí, představení jednotlivých firem i uživatelů techniky. Věnuje se také přeměně krajiny k aktivnímu odpočinku obyvatel (stavění golfových hřišť, cyklostezek, dětských hřišť, parků atd. a vše s tím související). Cílovou skupinou jsou firmy zabývající se zemědělskou výrobou, lesnickou činností, energetickým zpracováním biomasy a firmy, které nabízí služby v těchto oborech. Dále to jsou studenti a učitelé odborných a vysokých škol. Časopis vychází 4× ročně.